Print
Category: מאמרים
Hits: 2495

בין המונחים המשפטיים שאנחנו נתקלים בהם מדי פעם מופיע גם ייפוי כוח נוטריוני, השולח אותנו לחפש בדרך כלל עורך דין מקרקעין שנחשב גם לנוטריון, כדי לבצע עסקת נדל"ן שתוכל להיות מאושרת כחוק בזכות אותו מסמך.

כדאי להבין מהו אותו מסמך נוטריוני. ייפוי כוח זה נדרש כאשר אדם מחויב להזדהות אישית בפני הרשויות הממשלתיות כדי לחתום על מסמך משפטי כלשהו. כאשר אין הוא יכול לעשות זאת בעצמו, מישהו חייב להזדהות בשמו כבא כוחו המוסמך, וייפוי הכוח הנוטריוני הוא המסמך שמאשר לו לעשות זאת בשמו. כדי לקבל אותו הנוטריון מאשר ומצהיר בזאת שאכן אותו אדם הופיע בפניו בעצמו והחתימה של אדם אחר בשמו נעשית בהסכמה מלאה שלאה כחוק.

מדוע יש צורך בייפוי כוח בעסקאות נדל"ן?

עסקאות נדל"ן רבות נערכות בכל שעה בכל מקום בארץ, והן סבוכות או פשוטות, אבל כולן יכולות להיעשות רק כאשר האנשים שמורשים לעשות זאת מופיעים וחותמים בשמם עליהן. זה יכול להיות מכירה של דירה או נכס, או קרקע. זה יכול להיות פרויקט יזמות או העברת בעלות כלשהי. בכל מקרה, כל עסקת מקרקעין מחייבת אישור נוטריוני משום שאחרת יוכל כל אדם להעביר על שמו נכסים ומקרקעין של אנשים אחרים תוך כדי השתלטות וגזילת זכויות, משום שמקרקעין ונדל"ן אינם חפצים שנמצאים תמיד בהישג יד או שרואים אותם כל יום.

כאשר מדובר באנשים שחיים במדינות אחרות והם בעלי זכויות מקרקעין, על אחת כמה וכמה שחשוב להם לוודא שאף אדם אינו גוזל מהם בעלות על נכס כלשהו, ולכן חובה לבצע הזדהות בפני עורך דין מקרקעין בחיפה למשל או בכל מקום אחר בארץ כדי למנוע מרמה והונאות נדל"ן.

מה תפקידו של עו"ד מקרקעין בהליך עסקאות נדל"ן?

ראשית, חשוב לדעת כי מומלץ לעולם לא לעשות עסקת מקרקעין כלשהי ללא עורך דין. במיוחד אם אתם מבצעים זאת מול נציגים של בעלי הנכס או המקרקעין ולכן נדרש עורך דין מקרקעין כדי לבדוק לא רק את החוזה המוצע ואת מצב הנכס, כי אם גם את הרישומים החוקיים והרשמיים של הבעלים, הזכויות והחובות, וגם אזהרות רישום שונות בטאבו של מנהל מקרקעי ישראל. השימוש בנוטריון ובייפוי כוח נוטריוני חוקי וכשיר מבטיח אתכם מפני הונאות דווקא משום שכל כך קל לכאורה לרמות ולבצע זיופים במסמכים שונים של בעלות על נכסים שונים.

ייפוי הכוח הנוטריוני

במקרים של עסקאות נדל"ן לא מספיק להסתפק בייפוי כוח רגיל ונדרש אך ורק ייפוי כוח נוטריוני שלפיו עורך דין מקרקעין זיהה את הצדדים המעורבים, ורק בזכות זה יוכל להשתמש במסמך לבצע את השלבים השונים של העסקאות. ללא זה, הסכנה היא שבהליך כלשהו בעתיד, אם יתחרט מי מהצדדים, יוכל לבטל את העסקה בפנייה לבית המשפט בטענה שנפל פגם בעסקה משום שייפוי הכוח לא היה נוטריוני ולכן לא זוהה בעל הנכס בוודאות.